Algemeen

Inhoud

De door Barrique.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Barrique NL kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Barrique NL en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Barrique NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door Barrique NL worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Barrique NL.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Barrique NL omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhuod van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

© 1999-2010 Barrique GmbH   |  Alle rechten voorbehouden   |  Impressum   |  Contact   |   Typo3